Doelstelling & Missie van PEP2040

PEP2040 is het Platform voor ‘Energy & Power’ waarbij wij ons proberen voor te stellen hoe die energiewereld er in Nederland in 2040 uit moet komen te zien, om daarmee te voldoen aan de gestelde doelen en bovenal, een duurzamer wereld en een effectieve en efficiënte energiehuishouding te ontwikkelen.

De energietransitie, is  een gezamenlijke ‘ontdekkingsreis’ waarin wij het als PEP2040 als onze rol zien, om daarin een bijdrage te leveren door het jaarlijks organiseren van een symposium waarin het onderwerp ‘energie’ vanuit alle mogelijke en relevante aspecten belicht wordt zolang het maar innovatief is en bijdraagt aan een duurzamere wereld en daarmee, de verdere ontwikkeling en invulling van dat toekomstperspectief.

De scope van PEP2040 is breed, want de wereld van energie laat zich niet vangen in enkel leveranciers of gebruikers. Nee het gaat om providers van energie, om alle vormen van energie zoals gas, wind, zon en waterstof maar ook andere alternatieve energiebronnen, fabrikanten en leveranciers van UPS-en, batterijen en voeding, kennisinstituten (universiteiten), installateurs, de politiek en tenslotte, de gebruikers.