De sprekers staan hieronder vermeld:


Dirk Harryvan

Biografie
Dr. Harryvan promoveerde als biofysicus aan de Universiteit Utrecht in 1996. Hij veranderde zijn werkveld in 1997 naar de ICT en ontwikkelde zich tot datacenter expert. Hij creëerde o.a. de “green datacenter practice” voor IBM en deed onderzoeksopdrachten met het thema energie efficiëntie voor het ministerie van economische zaken en regionale milieudiensten.

In 2014  kwam Dirk naar Certios, sinds die tijd heeft hij gewerkt aan diverse Europese onderzoekstrajecten die aspecten onderzochten van het efficiënter maken van ICT diensten door zowel verbetering van de datacenter facilitaire- als de ICT infrastructuur.

Op dit moment is Dirk actief als datacenter en privacy consultant en geeft hij les aan de hogeschool Utrecht waar hij zijn kennis overdraagt aan de nieuwe generatie ITers.

Inleiding onderwerp
Een bijzondere observatie in veel bestaande datacentra is de stabiliteit van de vermogensvraag van de ICT omgeving. Alhoewel deze stabiliteit voor het beheer van de DC infrastructuur een prettige situatie is, is het, vanuit het perspectief van een over de tijd veranderende ICT werkdruk, wel onverwacht.

Moderne computer systemen hebben de optie om de vermogensvraag veel directer van de werkdruk te laten afhangen. De presentatie beschrijft aan de hand van een praktijk casus van een VDI omgeving, welke consequenties de inzet van deze opties in moderne IT zal hebben voor het totale energieverbruik en de momentane vermogensvraag van een datacentrum. De kansen en risico’s die hiermee verbonden zijn zullen behandeld worden tezamen met adviezen voor het beheer van datacentra in de toekomst.


Gunter Schmitt

Biografie
Gunter Schmitt is a 53 years old citizen of Germany, he is married and has 2 adult sons. Today he is the COO and member of the senior management of ELTEK Germany, located in Frankfurt.

He studied Communications Electronics and finished his study as a graduate Engineer in 1990. Gunter started his career as an R&D engineer for traction control systems for passenger cars before he changed to the Telecom Power business in 1991, when he started to work as an R&D engineer for Voigt & Haeffner, a power supply manufacturer, today known as ELTEK Germany.

In 1997 Gunter became Department head of R&D for Telecom Power Supplies and remote monitoring systems. Five years later, in 2002 he received a new position there as CTO. Since 2010 Gunter is the COO of ELTEK Germany, responsible for power system design, technical sales support and operations. He presented papers on various INTELECs and on other conferences

Inleiding onderwerp
With the deployment of 5G technology, the requirements for power supplies will change significantly compared to the existing LTE and 3G infrastructure. The 5G network will have a very heterogeneous structure and so the powering of 5G is a complex and heterogeneous mixture of power solutions.

Existing base stations (BS) with LTE technology will be modernised and involved in the 5G network. According to research data, a high percentage of this BS have insufficient capacity of power, space, distribution and cooling for the additional 5G equipment. Thousands of existing BS sites need an upgrade to feed the additional active antenna systems (AAS) with mMIMO (massive-multiple-input-multiple-output) antennas and the number of such sites will encrease tremendously.

5G will bring a huge number new operator deployed small-cells like micro-/ and pico-cells to be placed indoor in buildings or outdoor on streetlights, utility poles, bus stops and sidewalls of buildings. The power supply requirements for 5G small cells are rather different compared to the solutions for macro-cells and so their power supply units look completely different.

The presentation covers the plurality of aspects for 5g power suppliers like efficiency, cost, size, weight and many others. It illustrates aspects from CAPEX and OPEX for the modernisation and upgrade of existing sites as well as for the deployment of new 5G cells.


Tom Dueck

Biografie
Tom Dueck is senior onderzoeker Planten Ecofysiologie in de Glastuinbouw bij Wageningen UR. Na zijn promotie op de Vrije Universiteit in Amsterdam is hij naar Wageningen gegaan waar hij de laatste 20 jaar onderzoek heeft uitgevoerd naar de invloeden van licht en belichting in de glastuinbouw. Zijn primaire focus is het efficiente gebruik van lichtenergie in de productie van met name de vruchtgroenten. Hij is auteur van 85 wetenschappelijke artikelen en ruim 300 artikelen in de vakliteratuur.

De laatste 10 jaar heeft hij besteed aan de optimalisatie van belichtingsystemen zoals LEDs in relatie tot plantfysiologiesche processen zoals lichtbenutting, assimilatenverdeling en vruchtproductie en -kwaliteit. De laatste jaren is hij nauw betrokken bij een Europese Horizon2020 project naar de mogelijkheid van voedsel telen in de ruimte.

Inleiding onderwerp
Wij gaan in 2030 naar Mars! De reis daar naartoe is zeker mogelijk, maar eenmaal op Mars, kunnen wij ons daar vestigen? Daarvoor moeten wij, naast het realiseren van een groot aantal technische innovaties, ook in staat zijn om voedsel te telen, onderweg en op Mars zelf. Daarvoor is veel energie nodig, maar hoe dat gerealiseerd moet worden is nog onzeker. De verschillen tussen de aarde en Mars zijn groot als het gaat om het telen van voedsel. Deze presentatie gaat in op de benodigde energie om voedsel te telen hier op aarde, tijdens de reis naar Mars en daarna voor langere tijd op Mars. Wat weten wij over energie op Mars? Welke energiebronnen zijn er op Mars voorradig, zijn ze geschikt en gelijk bruikbaar, of moeten wij die eerst bruikbaar maken? Moeten wij apparatuur meenemen om energie op te wekken? Veel vragen en uitdagingen op technische en plantkundige vlak die opgelost moeten worden, en dat allemaal vóór 2030!


Noshin Omar

Biografie
Prof. Dr. Noshin Omar obtained his M.S. degree in Electronics and Mechanics from Erasmus University College Brussels. He obtained his PhD in 2012 in the department of Electrical Engineering and Energy Technology ETEC, at the Vrije Universiteit Brussel, Belgium. He is the Director of the Battery Innovation Center of VUB. Currently he is coordinating several national and European projects in the field of characterisation, electrical, thermal, electrochemical and lifetime modelling of various rechargeable energy storage systems.

He was and is still active in various European projects such as SUPERLIB, BATTERIES2020, FIVEVB, ORCA, ASSURED, GHOST, OBELICS, IMAGE. He is authors of more than 180 scientific publications. His research interests include characterization, modeling (electrical, thermal, ageing) and system development of electrical double-layer capacitors and batteries in BEV’s, PHEV’s, HEV’s and stationary applications. He is also active in several international standardization committees such as ISO/TC 22/SC 37.

Inleiding onderwerp
At PEP2040 Prof. Dr. Noshin will give a presentation about how to deal with the future different rechargeable energy storage technologies that could be used in stationary and automotive applications. In this presentation there will be a clear focus on the status, challenges, cost, players and material resources.


Loek Wilden

Biografie
Loek Wilden is geboren en getogen in Limburg en daarna met de “zachte g” de wijde wereld ingetrokken. Met een gezonde interesse voor technologie en (menselijke) natuur onderzoekt hij voor bedrijven of de basis voor de digitale operatie optimaal is vormgegeven. Tussen bedrijven en industrieën probeert hij verbanden te leggen die er ogenschijnlijk niet zijn. Met in het achterhoofd een meer leefbare wereld.

Inleiding hoofdstuk
De wereldwijde trends urbanisatie, digitalisering en industrialisatie lijken tegen de stroom in te zwemmen en leiden op het eerste oog tot meer energieverbruik. Echter, concrete en werkbare oplossingen die leiden tot een substantieel lager energieverbruik komen juist voort uit digitalisering en industrialisatie: smart city, smart industry en smart buildings. Enkele voorbeelden zullen hier nader op in gaan.

Er is veel discussie over waar de kosten voor het klimaatakkoord komen te liggen, maar voor het bedrijfsleven geldt al dat klimaatactie een valide businessmodel kan zijn. Gebaseerd op wetenschap en gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor de aandeelhouder.

Echte wendbaarheid is er op lokaal niveau. Welke lessen zijn er te leren van “early adopters” die kunnen doorbouwen op een solide basis van bewezen technieken?


Pieter de Jong

Biografie
Pieter de Jong is afgestudeerd als werktuigbouwkundige aan de Hogere Zeevaartschool Terschelling. Na dit vak een aantal jaren met veel plezier te hebben uitgeoefend werd het tijd voor een carrière switch. De elektriciteit productie branche leek een aantrekkelijke keuze en blijkt dit te zijn tot op de dag van vandaag. Vanaf 2007 heeft Pieter de Jong vooral technische en organisatorische wijzigingen doorgevoerd om assets en organisaties mee te laten ontwikkelingen met de marktvraag. Vanaf 2011 is Pieter de Jong betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende strategische keuzes binnen de BU ENGIE Generation en is parallel betrokken geweest bij een aantal new business development projecten.

Vanaf 1 september 2018 is hij verantwoordelijk voor business development van waterstof (large scale) binnen Nederland.

Inleiding onderwerp
Dé energie transitie is al jaren een veel besproken onderwerp. Het is een onderwerp waar iedereen bij betrokken is en iedereen door geraakt zal worden, in meer of mindere mate. Het is ook een onderwerp wat bijzonder complex is en soms lastig te doorgronden. Pieter zal de energie transitie in perspectief plaatsen en zo een beeld schetsen van een energiewereld in beweging , waar maatschappelijke verantwoordelijkheid een noodzaak is.


Leendert Lam

Biografie
Als Sr. Project developer is Leendert werkzaam bij ENGIE Energy Solutions BV, waarbij hij zich bezig houdt met het “duurzaam ontzorgen” van klanten in de utiliteit, telecombrache en datacenters door hoogwaardige duurzame energie services te bieden in combinatie met energie advies, prestatiemeting en exploitatie van duurzame energieopwekking. Leendert is 27 jaar werkzaam geweest bij KPN en heeft veel ervaring in de telecomwereld, waarvan 15 jaar in de energievoorziening en ruimteconditionering van telecomruimtes en datarooms.

Naast zijn elektronica opleiding aan de HTS in Arnhem heeft hij bedrijfskunde gestudeerd aan de HEAO in Zwolle en onderhoudsmanagement aan de Hogeschool van Utrecht. In 2005 heeft hij de studie energiekunde afgerond met als afstudeeronderwerp “Milieuvriendelijke koeloplossingen voor Streetcabinets”. Leendert is als Register Energieadviseur ingeschreven bij de Federatie van Energieconsultants.

Inleiding onderwerp
Tijdens het 40ste INTELEC-congres in Torino 2018 was er veel aandacht voor de enorme groei in de ICT dienstverlening en de al maar stijgende bandbreedtes. Wat betekent dit voor de energiebehoefte en klimaatconditionering van datacenters en mobiele netwerken die steeds frequenter worden gebruikt voor de uitwisseling van foto’s, video’s, muziek, berichtenverkeer en dataopslag. Het energiegebruik in deze sector stijgt nog steeds sterk, terwijl er op de United Nations Climate Change Conference COP 21  afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Celsius. Wat is nu belangrijker: sociale stabiliteit of ecologische duurzaamheid? Hoe kunnen we op een zo’n efficiënt mogelijke manier aan deze groeiende vraag naar ICT voldoen? Welke technieken zijn er klaar voor de energie systemen van de toekomst, en hoe houden wij het hoofd koel in de ICT-ruimtes. Vragen die ook terugkomen tijdens het slotdebat.


Rob Renne

Biografie 
Rob Renne is op 18 augustus 1990 geboren op een boerderij in Nagele. Zijn ouders hadden een gemengd bedrijf met 200 vleesstieren en akkerbouw. Kijkend naar de grondprijzen, Nederlandse politiek en de duurzaamheidsproblematiek, zag Rob Renne na zijn schoolperiode geen toekomst als agrariër.

Vanuit de gemeente kwam de vraag ‘Wie wordt het informatiecentrum van Windpark Noordoostpolder?’ en uiteindelijk is het bedrijf van Rob Renne en zijn familie hét informatiepunt van het Windpark Noordoostpolder geworden. Momenteel volgt Rob de huidige ontwikkelingen van nieuwe projecten over verduurzaming en windenergie in de rest van Nederland. Daarnaast worden er nu wekelijks verschillende groepen ontvangen, die worden mee genomen in het verhaal van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen Flevoland.

Inleiding onderwerp
Tijdens PEP2040 wordt het verhaal omtrent de ontwikkeling/realisatie van het Windpark Noordoostpolder verteld. Wat is de reden dat dit project zolang op zich heeft laten wachten? Wat maakt dit project zo ingewikkeld? Wat kwam er allemaal kijken bij de bouw van deze indrukwekkend grote windmolens?

Verder wordt de huidige stand omtrent het Windpark uitgelegd. Voldoet het aan de verwachtingen? Hoe kijkt het gebied nu tegen het Windpark aan en wat levert het Windpark op voor dit gebied?