Wat?

PEP2040 is een Platform voor ‘Energy & Power richting het jaar 2040’. Een platform dat zich bezig houdt met de vraag, hoe wij in Nederland onze energiehuishouding de komende decennia in gaan richten. Dit vanuit het besef dat deze transitie voor een enorme omwenteling zorg zal dragen. Het symposium brengt professionals met een relatie tot power & energy bij elkaar zodat netwerken kan worden gestimuleerd en discussies op gang gebracht kunnen worden. Daartoe gaat PEP2040 vanaf 2019, elk jaar een symposium organiseren over de ontwikkelingen in de wereld van de energie.

Wanneer? 

Het symposium van PEP2040 zal in het najaar van 2020 plaatsvinden.

Waarom? 

De wereld verandert snel, vooral die van de energiehuishouding. Er ontstaan nieuwe netwerken (5G) met nieuwe behoeften en andere grondstoffen (waterstof, wind en zon). Hierdoor zijn andere netstructuren nodig en lokaal opgewekte energie met nieuwe lokale opslagtechnieken.

Om ons vroegtijdig en succesvol aan de vernieuwde energiehuishouding aan te passen moeten wij kennis met elkaar delen, ideeën en gedachten uitwisselen, bereid zijn van elkaar te leren en elkaar informeren over onze eigen ervaringen. PEP2040 geeft de kans om op een leuke en leerzame manier deze kennis uit te wisselen.

Wie?

PEP2040 wordt georganiseerd door onderstaande experts uit het bedrijfsveld.

  • Leendert Lam   
    ENGIE Energy Solutions BV
  • George Tiemstra
    Consultant
  • Jan van Oostende
    Defensie ( Infra Advies ICT-opleidingen)


Aanmelden?

De doelgroep van PEP2040 zijn professionals die een relatie tot Power & Energy hebben. Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u meer weten over het programma, de toegangskaarten of wilt u zich inschrijven? Stuur dan een mail naar info@pep2040.com