pep2040

Nieuwsflits

Er is gesteggel tussen de rijksoverheid en energiebedrijven over de aanleg van nieuwe warmtenetten. De belangrijkste vragen: waar komen ze en wie wordt eigenaar van deze belangrijke pijler voor de energietransitie. Vanwege de patstelling wordt er nu helemaal niets gedaan. En dat heeft gevolgen voor 2 miljoen huishoudens.