pep2040

Nieuwsflits

Nu er duidelijkheid is over de salderingsregeling neemt de vraag naar zonnepanelen weer toe. Dat zal leiden tot een verder overbelast stroomnet op sommige momenten. De thuisbatterij om de beschikbare stroom beter te benutten biedt uitkomst, moet daar nu subsidie op komen?