pep2040

Nieuwsflits

Ook voor twee nieuwe kerncentrales is niet zomaar ruimte op het stroomnet

De kabinetsplannen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen, leiden vermoedelijk tot nieuwe problemen op het stroomnet. Door de grote hoeveelheid windenergie die ook aan land moet komen, is in 2035 maximaal ruimte voor één nieuwe kerncentrale op het stroomnet.